• Samonivelační litý potěr na bázi cementu včetně pokládky a zpracování
  • Pěnobeton   
  • Polystyrenbeton
  • Drátkobetony
  • Beton s urychleným nárůstem pevnosti